Играме со снегот

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Играме со снегот, внатре и надвор

Цел - Да се поттикне детската креативност во игрите.