Погоди ја бојата

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Погоди ја бојата

Цел - Поттикнување визуелна перцепција кај децата, концентрација и внимание.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: