Рамка на љубовта

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Во рамката на љубовта

Цел - Децата да се поттикнуваат да ја изразат љубовта кон другарчињата, да бидат исполнети со убави чувства. Да се поврзуваат и другаруваат.