Те сакам затоа што...

Објект Буба Мара

Ден на љубов кон семејството

Те сакам затоа што...

Цел - Да се поттикнат позитивни емоции и чувство на припадност и љубов кон членовите од поблиското и подалечно семејство.