Подари срце - подари љубов

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Подари срце - подари љубов

Цел - Да ги изразуваат децата своите позитивни емоции, да ја спознаат љубовта околу нив.

Дарувај, сакај, љуби...