Капа, шал, ракавички

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Капа, шал, ракавички - ликовна игра

Цел: Да се поттикне интересот на детето кон цртањето, да се поттикне кон запознавање и користење на различни ликовни материјали (дрвени и мрсни боички).