Спој го срцето

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Спој го срцето

Цел - Да се поттикнуваат децата кон логички игри со користење на различни форми и бои.