Апел за помош

Почитувани,

Покажете ја Вашата хуманост на дело за нашето другарче од ЈУДГ Буба Мара Ина.

Во секој од објектите на ЈУДГ Буба Мара ќе има поставено касички за донација...

Споделувајте...