Во облеката на ретките...

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Соработка со стручен тим

Поддршка за лицата со Ретки Болести

Retki Bolesti Ohrid

Ги Запознаваме Ретките Болести

Gordana Loleska

#shreyourcolours

#alonewearerare

#togetherwearestrong

#Rarediseaseday

#rareismany

Во облеката на ретките...

Цел - Да се поттикнат децата на прифаќање на различностите, видливи и невидливи, да се мотивираат децата да се пружи соодветна помош и разбирање кон другите.