Чисто запче

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Чисто запче

Цел - Да развива способност за самостојно да ги извршува хигиенските навики .