Пренесување на хулахопи

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

Реализација - Професор по физичко воспитание

Пренесување на хулахопи

Цел - Основа на секој час е физичката вежба, загревањето со одредени вежби за рамнотежа и координација (рака-нога)

Децата да се стекнат со брзински способности во текот на играта и правилно изведување во однос на големината и бојата на хулахопите. Јакнење на натпреварувачки дух, брзински реакции и издржливост.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: