Одиме по нерамна површина

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 18-24 години

Одиме по нерамна површина

Цел - Стимулирање кај децата подвижност,зајакнување на мускулатурата на телото.