Уметноста на боите

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Соработка со стручен тим

Поддршка за лицата со Ретки Болести

#ГиЗапознавамеРеткитеБолести

Уметноста на боите

Цел - Да се поттикнуваат децата да прифаќаат, разбираат, почитуваат лица со различности. Испраќаме порака за поддршка преку нашите креативни изработки.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: