Сообраќаен бонтон

Објект "Лавче"

Воспитна група од 4-6 години

"Сообраќаен бонтон"

Цел - Да се развива способноста кај детето внимателно да ја поминува улицата во придружба на возрасна личност.