Игра со бои

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4 - 5 години

Поддршка за лицата со ретки болести

Ги Запознаваме Ретките Болести

#гизапознавамереткитеболести

#RAREisRARE

Игра со бои

#ShareYourColours

#Rarediseaseday

#rareismanу

Цел: Да се развива свеста за различностите меѓу луѓето.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: