Срце за моето другарче

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

„Срце за моето другарче“ ликовна игра

Целта - Да се воведат децата со елементарните морални вредности на љубов, добро однесување љубезност и убав збор кон своето другарче.