Стави ја коцката во обрачот

Објект Сонце

Воспитна група од 18-24 месеци

Стави ја коцката во обрачот

Цел - Да се оспособува детето за групирање коцки според боја.