Физички активности

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 4 - 5 години

Влијанието на физичките активности врз нашето здравје

Цел: Да се оспособи да изведува локомоторни активности и координирање на движењата во комбинација со разни физички направи.