Невидливи непријатели

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

Невидливи непријатели

Цел - да се поттикнуваат да го насочуваат своето внимание кон она што се одвива пред нивните очи.