Моето пешкирче

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

Моето пешкирче

Цел: Да се охрабри детето на правилна манипулација на дланките и прстите при боење и плетење.