Уметност со движење

И најмалите лавчиња даваат поддршка на Лицата со ретки болести со креативна уметност.

Ги Запознаваме Ретките Болести

Retki Bolesti Ohrid

Gordana Loleska

Објект Лавче

Уметност со движење

Воспитна група од 2-4 години

Цел-Да се развиваат способности за опсервација, слушање и имагинација според доживувањата низ музичките и ликовните активности. Доближување до различностите на сите лица, преку пример на спектарот на бои.

#shareyourcolours

#alonewearerare

#RareDiseaseDay

#rareismany

#rareisstrong

#rareisproud

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: