Разговор за боичките

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

"Разговор за боичките" текст

Поддршка на лицата со ретки болести

Ги Запознаваме Ретките Болести

Retki Bolesti Ohrid

Gordana Loleska

Цел - Да се поттикне позитивни емоции и емпатија , и способност за препознавање и именување на боите,како и мешање на бои и добивање на нов квалитет .