Како изгледаат бактериите

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Како изгледаат бактериите

Цел - Да се поттикнат децата да ја изразат својата креативност со дување преку цевчиња.