Вода во тегла

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

„Вода во тегла“ - натпреварувачка игра

Цел: Да се развива вештина на движење на прстите и раката за конкретна цел.