Благодарница

Градинката ЈУДГ “Буба Мара” успешно го заврши проектот “Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло“ и оваа година. Ни беше драго дека преку еколошките работилници и ликот на Петко дечињата научија се што е потребно за отпадните масла, нивната штетност доколку се исфрлаат директно во природата и како треба да се собираат и рециклираат. Браво од нашиот еко тим.

Искрена благодарност до воспитниот кадар за креативниот пристап при реализација на оваа особено важна тема преку која најмладите директно учат концепти и еколошки практики во духот на #одржливразвој #циркуларнаекономија.

Иднината на нашето општество лежи токму во едукација од најмала возраст за тоа како треба да се справуваме со отпадот кој го создаваме.

ПРОЕКТ “УЧИМЕ ДА РЕЦИКЛИРАМЕ ОТПАДНО МАСЛО” во соработка со МОН и Суниленс ДООЕЛ – координатор на проектот - педагог Маргарита Ставрова.

#учимезаотпадномасло #екологија #рециклирајидонирај #екокултура #екообразование #климатскипромени #собирамеотпадномасло #заеднодајазаштитимеприродата