Мартинки

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

Мартинки

Цел - Да се запознаат децата со значењето на мартинките, да се изразуваат убави чувства на радост и среќа.