Шарени броеви

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

„Шарени броеви“ - математичка игра

Цел на активноста: Да се поттикнува способноста на детето за поврзување на количината (број на елементи) со симболите на броевите (цифри) и да се поттикне кон доживување на математиката како пријатно искуство.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: