Автобусот вози секој ден

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Автобусот вози секој ден

Цел: Да се поттикнува интересот кај детето за користење на различни информации низ процесот на учење.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: