Рачиња

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 2 до 3 години

Рачиња - ликовна игра

Цел: Да се поттикне интерес кон користење на ликовен материјал и алатки.