Предвесници на пролетта

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 2-3 години

Предвесници на пролетта - разговор

Цел: Да се поттикнува вербално да го соопштува своето доживување на пријатен мирис.