Шарена азбука

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Шарена азбука

Цел - Да се запознаат децата со азбуката и да ги интерпретираат буквите на разни начини низ конструктивна игра.