Изработка на Честитка за 8 Март

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Изработка на Честитка за 8 Март за мама ликовна игра

Цел - Да се поттикне интересот на детето, кон истражување и разликување на некои бои, преку креативното изразување со позитивни емоции.