Патуваме со автобусот на Стела и Сани

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Патуваме со автобусот на Стела и Сани

Цел: Да се поттикне интерес кај детето за користење на разни форми, извори и информации преку процесот на учење.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: