Букет за мама

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Букет за мама

Цел - Развивање позитивни чувства кај децата.