Пееме за мама

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Пееме за мама - музичка игра

Цел: Да се поттикне да го негува чувството на љубов кон семејството.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: