Букет за мама

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Букет за мама - стихотворба

Цел - Да се развиваат способности за јасно рецитирање на стихотворба со промена на интонација на гласот.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: