Пингвини близначиња

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Пингвини близначиња

Цел - Да се развива способноста за користење на играта и игровните активности во функција на учење и откривање.