Лековити билки

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Лековити билки

Цел - поттикнување на истражувачкиот дух и користење сетилота за таа цел