Полжавче

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Полжавче (броенка)

Цел: Детето да развива способности во говорни игри - броенки и воедно да стекне вештини во фина моторика со користење на ликовен материјал.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: