Пронајди ја бојата...

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Пронајди ја бојата...

Цел: Поттикнување на децата за препознавање на бои, вежбање фина моторика.