Едукативно предавање

Докторката на ЈУДГ Буба Мара одржа едукативно предавање за згрижувачкиот кадар на тема „Акутни респираторни инфекции во детската возраст“.

Реализирано во сите објекти во период од 08.03 до 11.03.2022.

Цел на едукацијата е да се запознаат вработените со препознавање на акутните респираторни инфекции кај децата во предучилишна возраст, причините за појава на овие инфекции и нивниот третман.