Градина на добрината

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Градина на добрината (постер)

Цел - Децата да направат нешто заедничко со другарчињата како начин на спријателување и правење добрина за сите.