Полжавче

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Полжавче

Цел: Да се поттикне да ги користи и зајакнува дланката и прстите со моделирање со пластелин.