Круг и цветови

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4 -5 години

Круг и цветови - математичка игра

Цел: Да се развива свеста за количеството на броевите (до 5).