Денот на шумите

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Денот на шумите

Цел - Поттикнување на еколошката свест и грижата за дрвјата.