Ластовички насекаде околу нас

Објект Пчелка 2

Одбележување на денот на ластовичките

Воспитни групи од 4-5 години

Ластовички насекаде околу нас

Цел - Поттикнување на децата за чиста околина и грижа за птиците.