Поддршка на лицата со Даунов синдром

„Првиот чекор кон промената е свеста. Вториот чекор е прифаќање. Имам Даунов синдром. Прифати го."

И покрај фактот дека поединците со Даунов синдром имаат многу слични физички и психолошки карактеристики, секоја личност е единствена на свој начин.

Лицата со Даунов синдром се побавни во процесирањето на информации и имаат одредени тешкотии во учењето, сепак, ако имаат доволно стимул и поддршка од околината, можат да научат да зборуваат, читаат, пишуваат, работат, комуницираат и да ги прават речиси истите работи што ги прават и децата со типичен развој.