Подај раче за моето другарче, со Даунов синдром, со Големо Срце

Објект Буба Мара 1

„Подај раче за моето другарче, со Даунов синдром, со Големо Срце“

Воспитна група од 2-3 години

Цел - Поттикнување и развивање на чувствата на љубов и позитивни емоции кон своето другарче, прифаќање на различностите кај другите деца, со движење на дланката за конкретна цел.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: