Пролетна приредба - Пчелка 1

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Пролетна приредба во соработка со професор по музичко воспитание

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: