Весели рачиња

Објект Сонце

Восптина група од 2-3 години

Весели рачиња

Цел - Да се поттикнива и развива чувството на љубов и почит кон своите другарчиња.